Dobra   Szkoła

tel: 500-465-755;  508-686-244;

AmerAnglo Dobra Szkoła  © 2015

HISZPAŃSKI

NIEMIECKI

FRANCUSKI

WŁOSKI

CHIŃSKI

INNE JĘZYKI

ANGIELSKI

HISZPAŃSKI

NIEMIECKI

FRANCUSKI

WŁOSKI

CHIŃSKI

INNE JĘZYKI

HISZPAŃSKI

NIEMIECKI

FRANCUSKI

WŁOSKI

CHIŃSKI

INNE JĘZYKI

ANGIELSKI
ANGIELSKI
ANGIELSKI
ANGIELSKI
Kursy indywidualne
Kursy indywidualne
Kursy grupowe
Kursy grupowe
Kursy dla firm
Kursy dla firm

TECHNIKI
PAMIĘCIOWE 


TECHNIKI
PAMIĘCIOWE 

Techniki pamięciowe pozwalają poprawić sprawność naszego mózgu dzięki czemu z łatwością można zapamiętać ciągi przypadkowych liczb, słów, znaków, numerów telefonów itp. Niesamowicie przydatne w nauce każdego przedmiotu, matematyki, polskiego, historii, geografii.... Po ukończeniu kursu słuchacz będzie zawsze przygotowane do zajęć i z dnia na dzień może zacząć osiągać  jeszcze lepsze wyniki w nauce. 

Halloween is one of the best-known American traditions. In recent years it is becoming more and more popular in the countries outside the United States and Great Britain where the holiday comes from.

Halloween takes place on the 31st of October, the day before All Saints’ Day, to which it is related. It’s roots can also be traced to the Celtic festival Samhaim. People prepare for the holiday by decorating their houses with jack-o’-lanterns made of carved pumpkin, spider webs, skeletons and other items connected to death. A very popular practice among children is trick-or-treating. They dress up in costumes and visit their neighbours saying 'Trick or treat!'. Usually the receive handfuls of sweets but if someone fails to reward them with some candy, they play tricks on them, for example by 'decorating' their houses and garden with toilet paper.

.


SZYBKIE CZYTANIE


SZYBKIE CZYTANIE

Celem kursów szybkiego czytania jest:

nauka szybkiego rozpoznawania najczęściej pojawiających się w tekstach słów i zwrotów językowych;

przyspieszona interpretacja przeczytanych tekstów i poprawa ich zrozumienia

rozwój wyobraźni i poszerzenie zasobu językowego uczniów;

zwiększenie koncentracji w trakcie czytania i eliminacja nawyków powodujących zmęczenie w trakcie czytania;

praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy w codziennym życiu;